Nije vam potrebna diploma strojarstva da biste razumjeli kako radi EGR ventil. Njegov rad je sam po sebi vrlo jednostavan – egr ventil preuzima dio ispušnih plinova, tj. bez kisika, i ponovno ih uvodi u usisnu granu motora. Na taj način zrak koji dolazi do motora dijelom dolazi iz hladnjaka, a dijelom iz ispušnog sustava. Ovim postupkom moguće je smanjiti postotak onečišćujućih tvari, što je sve teže zadovoljavajući parametar za proizvođače automobila.

egr ventil

EGR ventilom uvijek upravlja određeni dio upravljačke jedinice. Pomoću niza senzora smještenih u ispušnoj grani upravljačka jedinica regulira otvaranje ili zatvaranje ventila, čime se regulira protok zraka u motor. Mnogi vozači vjeruju da egr ventil smanjuje performanse njihovog automobila. Ovo je urbana legenda jer EGR ni na koji način ne smanjuje snagu motora automobila. Ako se egr ventil ukloni iz auta, vaš auto neće imati bolji performans I čak I gore – posljedice mogu biti daleko od pozitivnih.

Čemu služi egr ventil i koji su najčešći problemi?

Egr je sustav koji je uveden u automobile kako bi se smanjila količina zagađujućih i otrovnih čestica u ispušnim plinovima automobila. Najčešći problem s EGR ventilom je začepljenje. Ako ste pročitali prethodne odlomke u kojima smo objašnjavali što je egr i čemu služi, možete zamisliti da ispušni plinovi nisu najčišća stvar na svijetu. Svaki put kad motor radi, plinovi prolaze kroz EGR. Dugoročno, ti plinovi imaju tendenciju taložiti čestice na stijenkama EGR ventila. Te se čestice s vremenom nakupljaju i uzrokuju začepljenje ventila. Ako se bojite da imate začepljen EGR, preporučujemo da provjerite jedan ili više simptoma začepljenog EGR ventila ili možda još bolja ideja – ako se sami ne snalazite najbolje s autima, onda posjetite vašeg mehaničara koji će vam rao provjeriti u kakvom stanju je vaš egr i da li je potreban čišćenja (manji trošak) ili čak zamjene (veći trošak).