To, da ste zdravstveno zavarovani, je za vas izjemnega pomena, še posebej pa takrat, ko se vam pripeti kakšna nezgoda. V nasprotnem primeru se lahko soočate s kar precejšnjimi komplikacijami, ki pa se navezujejo predvsem na vaše finance. Cene za zdravstvene storitve v primeru, da niste zavarovani, so namreč lahko strašansko visoke, celo tako zelo, da vam morajo pri tem pomagati vaši najbližji.

Pri nas ločimo več vrst zavarovanj, in sicer obvezno ter dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Slednji dve obliki se pogosto kar enačita, vendar pa vam bomo v nadaljevanju poskusili na čim bolj preprost način povedati, kaj je dodatno in kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno ni enako kot dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje se torej med seboj razlikujeta. Dopolnilno zavarovanje nas v prvi vrsti obvaruje stroškov storitev v zdravstvu, ki jih obvezno zavarovanje ne krije povsem v celoti.

Za dodatno zdravstveno zavarovanje pa je značilno, da krije stroške nadstandardnih storitev zdravstva, med katere na primer najpogosteje sodijo hitrejša pot do zdravnika. Sem uvrščamo tudi vse tiste storitve, ki bi jih tudi sicer morali plačati povsem samoplačniško.

Komu je namenjeno dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Priporoča se, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene prav vsak, ki ima pri nas urejeno obvezno obliko zdravstvenega zavarovanja ter je zavezanec za doplačila pri uporabi storitev v zdravstvu, ki pa jih sicer do predpisanega procenta pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje se priporoča tistim, ki si želijo hitrejšega dostopa do zdravstvenih storitev in to brez kakršnih koli čakalnih vrst. Tako obliko zavarovanja pa lahko sklenejo prav vsi, ki so stari med 18 in 63 let. Za otroke pa velja, da so lahko do svojega 14. leta starosti zavarovani kar skupaj s svojimi starši.

Če si o oblikah zavarovanja želite izvedeti še več, pa izjemno koristne ter aktualne informacije dobite tudi na številnih spletnih straneh.