Telegram

TelegramEno največje veselje je ko se pri sorodnikih rodi otrok, zato veliko ljudi pošlje telegram. Telegrame so v zgodovini uporabljali za obveščanje svojcev ali prijateljev o kakšnem dogodku, za katerega so marali čim hitreje izvedeti. Danes pa telegrame uporabljamo ob rojstvu, zraven pisma pa pošljemo še darilo za otroka. …